Normaal tarief.

Een behandeling kost € 75,- per sessie van ca. vijf kwartier.
Andere tijden bereken ik naar rato.

Kleine kinderen kennen vaak kortere behandeltijd, daarom wordt de tarieftijd voor hen berekend per kwartier à € 12,50

Betaling geschiedt met mobiel overmaken of PIN of contant.

U ontvangt een gespecificeerde nota ten behoeve van uw administratie.

Met ingang van 1-1-2020 heb ik mijn lidmaatschappen opgezegd en word ik dus niet meer vergoed door verzekeraars. Er zijn diverse redenen die tot dit besluit hebben geleid. Samenvattend is voor mij de balans tussen alsmaar toenemende eisen met de daarmee verbonden investeringen en de alsmaar afnemende vergoedingen al een tijd zoek. Bovendien is wat ik in mijn behandeling inbreng niet onder één beroepsvereniging te vangen, het past niet in één hokje en sommige dingen passen in geen enkel hokje. 

Voor bijzondere situaties kan ik ook ander tarief hanteren, dus kijkt u ook onder het kopje "bijzonder tarief".  

Uw nota kunt u gebruiken voor uw administratie, belastingen en/of zakelijke aftrekpost.

 

 

Deze prijzen gelden vanaf 1-11-2016.