Over natuurgeneeswijzen.


De natuurgeneeswijze is de oudste vorm van geneeskunde, die er vanuit gaat dat de natuur de zieke geneest en de geneeskundige slechts assisteert.

Hippokrates, Grieks arts, filosoof en priester, geboren ca. 460 v. Chr. en algemeen beschouwd als een van de belangrijke grondleggers van de geneeskunde, heeft niet alleen de beroemde artsen-eed gezworen (die destijds overigens heel anders luidde), maar van hem zijn ook de volgende beroemde woorden die nog steeds van kracht zijn:

 " Iedereen heeft een dokter binnen zichzelf; we moeten deze helpen bij diens werk. Het natuurlijke  helende vermogen binnen ieder van ons is de grootste kracht in het gezond worden."

Het voornaamste doel vanuit natuurgeneeskundige benadering is dan ook kwalen te voorkomen. Dat neemt niet weg dat we desondanks toch gewoon ziek kunnen worden wanneer ons systeem overbelast raakt. De natuurgeneeswijze 'schrijft' dan het doelmatig gebruik van natuurlijke behandelwijzen en hulpmiddelen 'voor' in plaats van gelijk naar (chemische) medicijnen te grijpen. Eerst en vooral worden de eigen kracht van het lichaam en de mogelijkheden die de natuur ons biedt aangewend. Belangrijk daarbij is dat genezing slechts in het vooruitzicht gesteld kan worden wanneer tegelijkertijd alle omstandigheden, de gehele levenswijze en de hele persoonlijke instelling dienovereenkomstig worden meegenomen volgens een holistische benadering. Kortom, wanneer men de bereidheid heeft om belastende omstandigheden of patronen te ontdekken en daar iets mee te doen.  

Lichaam, geest en ziel van de mens vormen immers een onlosmakelijke eenheid. Alledrie zijn dan ook betrokken bij alles wat ons 'positief' of 'negatief' overkomt. In geval van "ziekte" is het natuurlijke evenwicht verstoord en moet daarom volgens de natuurgeneeswijze zowel lichaam, geest als ziel, ons totale energetische wezen, behandeld worden. Dat noemen we een holistische benadering.

Natuurlijk wordt daardoor de dokter niet overbodig. Net als de reguliere geneeskunde kan ook de natuurgeneeswijze niet alle ziekten en aandoeningen uit de wereld helpen, maar ze is wel in staat heel wat ziekten te helpen voorkomen, genezingsprocessen te versnellen, het verloop van kwalen te verzachten en biedt met name bij vage of chronische klachten, bij een verzwakt afweersysteem en vitaliteitverlies een belangrijke ondersteuning. Daarbij moet gezegd dat energetische heling (hier in het Westen), zeker vanuit een kwantum-benadering nog in de kinderschoenen staat maar naar mijn mening in de -hopelijk nabije- toekomst al onze huidige verwachtingen zal overtreffen. Uiteindelijk is inmiddels algemeen aanvaard door de moderne kwantumwetenschap dat alles letterlijk energie is en als we dat beter begrijpen zijn de mogelijkheden onbegrensd.

De natuurgeneeswijze gaat uit van een natuurlijke behandelwijze en het gebruik van natuurlijke middelen zonder dat wat we "bijwerkingen" noemen.
En laten we wel wezen: "bijwerkingen" bestaan gewoon niet. Dat is gewoon een woord om iets als "minder belangrijk" te doen lijken, terwijl het gewoon even belangrijk is.  
Er zijn alleen maar "werkingen" van een middel of methode. Het is een kwestie van je gezonde verstand gebruiken om te weten dat we onderscheid kunnen maken tussen gewenste en ongewenste werkingen. We kunnen ons afvragen of een methode of middel met een waslijst aan (mogelijk) ongewenste werkingen wel een ge-zon-de en verstand-ige keuze is.  
Wanneer er sprake is van acute levensbedreigende omstandigheden, moet je soms een "paardenmiddel" inzetten, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar wanneer dat niet aan de orde is, lijkt het mij uiterst zinvol om je het bovenstaande goed af te vragen. Wees zuinig op en lief voor je lichaam, die mooie tempel waar je ziel een heel leven lang in huist !

Na een natuurgeneeskundige behandeling kunnen soms ook bepaalde effecten ervaren worden die lijken op verergering, maar dit is doorgaans onderdeel van het genezingsproces, gevolg van ontgifting, het loslaten van spanningen en (emotionele) blokkades en is meestal ook zeer tijdelijk.
Vraag uw therapeut hiernaar, wat dit voor u kan betekenen en waar u op moet letten, want soms is wat extra informatie en/of ondersteuning nodig of wenselijk.

Degene die zich tot de natuurgeneeswijze wendt, kiest er voor om zelf actief te zijn en niet te verwachten dat alleen de therapeut het helende werk doet: hij / zij is nieuwsgierig, wil weten, wil begrijpen en kiest voor werken aan zichzelf door bewustwording en door een natuurlijke en principiële levenshouding waarin zuiverheid, regelmaat, eenvoud, zelfverantwoordelijkheid en het luisteren naar de eigen 'innerlijke stem' en de signalen van het lichaam centraal staan. Alleen zo kunnen immers vicieuze cirkels en ziekmakende omstandigheden en patronen optimaal aangepakt worden.

Op die manier, wanneer je je geloof in je eigen unieke vermogens herstelt, weet wat je lichaam allemaal kan, hoef je je ook minder slachtoffer te voelen en kun je weer actief grip op je leven en welzijn krijgen. 

Iedere cel in ons lichaam is bezield, heeft intelligentie in zich, bedenk maar wat er allemaal vanuit onze allereerste eigen cel is ontstaan .... We zijn veel meer en kunnen zoveel meer dan we vaak denken. Hoe vaak zijn niet onze overtuigingen, angsten en negatieve ervaringen onze grootste beperkingen .....

Natuurlijk ben ik als therapeut daarbij graag behulpzaam met de methoden, technieken en middelen die ik beschikbaar heb.