De oorsprong van Cranio-Sacraaltherapie.

Cranio-Sacraaltherapie is sinds begin jaren '70 ontwikkeld door de Amerikaanse osteopatisch arts en chirurg Dr. John E. Upledger, die de door dr. W. Sutherland ontdekte principes verder heeft uitgewerkt tot een volwaardige en zelfstandige therapievorm en hij heeft de Cranio-Sacraaltherapie breder bereikbaar gemaakt.

Op zijn beurt heeft Etienne Peirsman, die zelf bij Dr Upledger studeerde en werkte, een lesmethode ontwikkeld waarmee letterlijk iedere geïnteresseerde zich deze therapievorm eigen kan maken en heeft hij de verbinding met onze essentie hersteld: op zich eenvoudige technieken zijn nodig, maar het voelen staat centraal, het in contact komen met je eigen lichaam en van daaruit bewustzijn creëren zodat heling kan ontstaan.

Etienne is mijn Cranio-Sacraal-leraar sinds 2000 en vanuit zijn gedegen en unieke vorming heb ik mijn werkwijze ontwikkeld. Hoe kan ik ook anders: het zijn deze unieke vaardigheden die ik van hem heb geleerd, die de intelligentie van mijn eigen lichaam zodanig hebben wakker gemaakt dat ik in staat was mijn leven te kunnen redden. En het is mijn dagelijkse vreugde dat ik hiermee ook anderen kan helpen.  
Sinds 2007 volg ik in het kader van mijn nascholing de Bio-dynamische Cranio-Sacraalopleiding bij Roger Gilchrist van het Wellness Institute te  Cortez, Colorado, USA. Deze benadering geeft mij in bepaalde opzichten een uiterst belangrijke verdieping in het werk en daarmee belangrijke extra mogelijkheden.

In mijn werk gebruik ik alle mogelijkheden die mij ter beschikking staan, afhankelijk van wat nodig is. Mijn handen hebben de intelligentie ontwikkeld om in open communicatie met het lichaam van de cliënt te weten wat dat is. Ik heb geleerd dat dat altijd het juiste is en daar vertrouw ik dus op. Ze vertellen me ook wanneer mijn werk er op zit.