Hoe werkt Cranio-Sacraaltherapie?

Bij Cranio-Sacraaltherapie werken we met het zenuwstelsel. Dit bestaat uit hersenen en ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. De kern van het zenuwstelsel zit opgesloten tussen cranium (schedel) en sacrum (heiligbeen).
Het hersenvocht creëert zijn eigen Cranio-Sacraal-ritme via een pompsysteem diep binnenin de hersenen. Dit Cranio-Sacraal-ritme uit zich als een uitdeinende en inkrimpende golf die overal op het lichaam voelbaar is. Het cranium zet uit, de wervels worden lichtjes van elkaar geduwd en het sacrum roteert naar onder (uitdeinend) en daarna roteert alles naar binnen.
Via omringende weefsels (bindweefsel, spierweefsel, organen en botweefsel) plant dit ritme zich voort door het hele lichaam. Het is dit ritme waarmee de therapeut met behulp van de handen contact maakt.

We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van ons hersen- en zenuwstelsel.
Dit hersen- en zenuwstelsel regelt als een echte bio-computer de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt. Die bio-computer verzorgt niet alleen de aansturing, maar werkt ook als registratiecentrum en slaat alle gegevens op in het geheugen. Daarnaast heeft iedere cel in ons lichaam ook weer zijn eigen functies en geheugenopslag. En alles staat met elkaar in verbinding en beïnvloedt elkaar op die wijze.

Hoe dat uitdeinen en inkrimpen van het cranio-sacraal ritme en het kunnen voelen van die subtiele beweging overal op het lichaam werkt, is misschien het best te illustreren met het bekende steentje dat in de vijver wordt gegooid. Vanuit die plek waar het steentje het water raakt, planten golven en golfjes zich in alle richtingen gelijkmatig voort. Alleen op plekken waar in het water een hindernis ligt stoppen de golfjes of maken ze een omtrekkende beweging: de doorstroming is daar belemmerd.

Zo is het ook in ons lichaam. Blokkades die zich op een of andere manier in ons systeem vastzetten, hebben een negatieve uitwerking op ruggenmerg en hersenen en belemmeren een goede werking van het centrale zenuwstelsel, waardoor we gezondheidsklachten, disfuncties of zelfs algehele uitval van bepaalde functies ervaren.
Allerlei gebeurtenissen die in het dagelijks leven voorkomen kunnen blokkades opleveren. Van het "geboortetrauma", de opvoedingsperiode (waarin we moeizaam leren dat we ons moeten aanpassen) tot ongevallen, maar ook gevoelens van pijn, woede, angst en de combinatie zwaartekracht-stress ("onder druk staan"), zijn zaken die ons leven meer of minder beïnvloeden en die ergens in ons lichamelijk systeem een plaats gaan innemen.

Op die plaatsen treden blokkades op in de energiedoorstroming met alle gevolgen van dien. Plaatsen in het lichaam, organen, weefsels krijgen niet meer voldoende, gebrekkige of verkeerde informatie, gaan slecht functioneren, of lopen vast.

Storingen in ons systeem zijn merkbaar in het cranio-sacraal ritme waarmee we tijdens een behandeling contact maken. Tijdens de cranio-sacraal-behandeling worden dergelijke blokkades opgespoord en behandeld. Hersenen, ruggenmerg, het gehele zenuwstelsel krijgen weer meer ruimte om hun zo cruciale werk te kunnen doen. Dit geldt natuurlijk ook voor alle andere lichaamsweefsels als spierweefsel, bindweefsel, organen, botweefsel enz.