Bewustwording

Zoals ik heb beschreven bij het kopje 'natuurgeneeswijze' is het leren luisteren naar de stem van het eigen lichaam één van de belangrijkste bouwstenen bij het voorkomen van aandoeningen. Maar wat betekent dat nou concreet, luisteren naar je lichaam en wat kan je ermee?

Wanneer we een aandoening oplopen, wat ons in het dagelijks leven allemaal wel eens overkomt, dan is het zaak om te weten wat deze aandoening ons te zeggen heeft. Met andere woorden: wat is de dieper liggende oorzaak.  Immers, niet iedereen die bijvoorbeeld in de buurt van een griepvirus rondloopt krijgt ook daadwerkelijk de griep. Het is maar een voorbeeld, maar wat maakt dat jij dat wel krijgt? Het lichaam heeft waarschijnlijk al eerder bepaalde signalen afgegeven, maar die hebben we niet begrepen of genegeerd. Dat leren begrijpen en er vervolgens iets mee doen is een vorm van bewustwording.

Een andere, belangrijker vorm van bewustwording is het weer contact krijgen met je eigen lichaam. Hoe voelt je lichaam? Wat heeft je lichaam je te vertellen? Het is wel het 'huis' waarin wij een heel leven lang wonen. Het heeft ook aandacht en onderhoud nodig. Immers, alles wat we aandacht geven, voeden we. Het is daarom zinvol om te leren ontdekken wat het lichaam nodig heeft.

Bewust worden van je eigen lichaam, misschien wel voor het eerst in je leven, is onmisbaar voor behoud of herstel van wat we gezondheid noemen. Gezondheid, dat is niet alleen maar de afwezigheid van ziekten of aandoeningen, maar ook het loslaten, je niet meer verbinden met strijd en conflicten, op welke manier dan ook. Ook de strijd en conflicten met en in jezelf leren (h)erkennen en loslaten.  Gezondheid dat is ook een gevoel van welbevinden hebben, je prettig voelen, ontspannen, relaxt en energiek zijn, zin hebben in het leven, je gelukkig en vredig voelen, in harmonie zijn en leven, in de eerste plaats met jezelf.  

We zijn zoveel meer dan "alleen" een fysiek lichaam ...

Wanneer we ons bewust worden van alle aspecten van ons lichaam, van wat gezondheid is en hoe ons lichaam en geest daarmee omgaan, dan ontdekken we ook langzaamaan de ongelooflijke intelligentie van het menselijk lichaam. Ook dat is bewustwording, van ons eigen natuurlijke vermogen tot creatie, tot herprogrammering en herstel !  Daarmee hebben we een enorm vermogen in handen!

En van bewustwording van het levende lichaam komen we dan min of meer vanzelf tot bewustwording van ons totale leven, van wat er gebeurt in ons leven, van wat ons bezielt (en dat mag je heel letterlijk nemen, het leidt naar onze essentie) enz. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden, het is een eenheid. En ook hier geldt: hoe meer we ons bewust worden, des te meer mogelijkheden blijken we te hebben.

En de steeds toenemende, sterke transformerende energieën van deze tijd helpen ons daarbij enorm ..... energieën die ons aanmoedigen meer contact te maken met ons gevoel, met ons hart, met Onvoorwaardelijke Liefde, ....... en daarmee te komen tot werkelijke verbondenheid met de Schepping, en -te beginnen met onszelf en onze eigen omgeving- een stukje hemel op aarde te maken ...... het is aan ons of we die unieke kansen van deze tijd aanpakken.

We hebben werkelijk geen flauw idee wat voor vermogens we hebben, zeker als we samen, massaal bewust worden en in actie komen op die liefdevolle manier, zoals het ooit bedoeld is ........  het is helemaal aan ons om te kiezen !

Ik nodig je Van Harte uit om mee te doen !!

    "God geeft iedere vogel voedsel, maar Hij brengt het niet in zijn nest."